ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη - χρήστη των υπηρεσιών της τοποθεσίας RARE X DVD υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ & 97/66/ΕΚ)
  Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης - χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της τοποθεσίας του www.xdvd.gr ...

  Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

  Το site διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το site διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης - χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες - χρήστες της τοποθεσίας - xdvd.gr - που είναι ανήλικοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site.

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

  Το RARE X DVD θέλει να ενισχύσει τους γονείς και κηδεμόνες των ανηλίκων (που πιθανώς να επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα μας παρά την αρχική απαγόρευση), παρέχοντας λογισμικό που μπορεί να μπλοκάρει την εμφάνιση συγκεκριμένων διευθύνσεων που ορίζει ο γονέας-κηδεμόνας. Αν λοιπόν επιθυμείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του RARE X DVD δεν έχετε παρά να «κατεβάσετε» από την παρακάτω διεύθυνση (www.netnanny.com) και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα NET NANNY.


Επικοινωνηστε μαζι μας

Διαθέσιμοι όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο:RARE / XDVD

Στειλτε -εδω- Email Για επικοινωνια μαζι μας

Ενημερωτικο δελτιο